Schůze spolku

V úterý 10.3.2020 od 15:30 do 17hod. proběhne v Czytelni ve Vendryni ACK schůze.

Program:

1. Zahájení.
2. Seznámení členů s hospodařením za rok 2019.
3. Zpráva o činnosti za rok 2019.
4. Plán akcí pro rok 2020, organizační věci spolku.
5. Diskuze - příprava 20.ročníku VK. Oslava 20let spolku.

Členství pro rok 2020 činí 100kč na člena. Nutno zaplatit do 25.3.2020

Nejlépe na klubový účet jak tomu už bylo i v minulých letech..


S pozdravem

Milan Rajčáni
776 120 239

Závod pro celou rodinu

 

© 2001 - 2020 ACK z.s.