Aktuality k VK2021

Trasy jsou připravené, jen doděláme dle možnosti cíl a start MIMI SPRINTU.

Plakáty jsou z 97% roznesené a měly by být nejpozději v pondělí vyvěšené i reklamní banner či pozvánka na závod u cesty ve Vendryni u železničního přejezdu jako v minulosti.

Ceny pro vítěze už se hromadí a po neděli dokoupíme poslední věci atd.

Tak se těšíme na Všechny závodníky a snad se najde i dostatek ochotných pomocníků na pokrytí kontrol na trati apod.

Důležité informace pro startující

Dle nařízení vlády a aktuálního stavu je potřeba dodržet pravidla stanovené vládou.
Podle mimořádných okolností k tomu i zodpovědně přistupovat, abychom byli schopni uskutečnit ten 21. ročník samotného závodu. Vše opět děláme a chystáme pro to, aby závod mohl být uskutečněn podle předem stanoveného časového plánu.
Eventuálně jsou připravená i nouzová opatření, abychom mohli reagovat na určitá omezení a závod uskutečnit již opět v daném druhém termínu.
Jedním z našich opatření je opět jen a pouze ON-LINE REGISTRACE.

Letos se startovní číslo vrací po dojezdu do cíle. Slouží na vyzvednutí občerstvení a dárku v cíli.

Pozor si dejte na startovní časy, nemusí vždy být všechna čísla na startu. Ať nezmeškáte start. Je výslovně zakázáno jezdit v háku a o to víc využívat nezávodící cyklisty k tomuto účelu.
Pohyb nezávodících závodníků po trati během závodu je zakázán. V případě zjištěných porušení pravidel, budou závodníci diskvalifikováni.
Je také ZAKÁZÁNO používat pro závod jakékoliv typy elektro kol nebo mít na kolech namontované jiné pomocné motory, pohony apod.
Svým vlastním podpisem (nebo zákonného zástupce) po přihlášení a zaplacení startovného nám dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, které jsou použity výhradně k rozdělení závodníků do daných kategorií a zpracování výsledků a také k pořízení a umístění fotografií ze závodu na našem webu k propagaci našeho závodu a doložení, že akce proběhla našim sponzorům. Uvedením Vašeho elektronického kontaktu (emailové adresy), nám dáváte souhlas k rozesílání aktuálních informací a věcí, které se týkají výhradně VK.
Po dojezdu všech závodníků a zpracování výsledků proběhne losování cen tomboly dle startovních čísel a poté předání cen vítězům. Oceňujeme vždy prvních pět závodníků v dané kategorii + super výkon apod.
Nevyzvednuté ceny po skončení závodu propadají pořadateli a budou použity do dalšího ročníku.
Nejrychlejší dětský závodník na trati 7km získá pohár starosty obce a bude uvedeno jeho jméno na putovním poháru.
Pořadatel nehradí žádné škody.
Všichni přihlášení závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Každý závodník je povinen dodržovat pravidla pohybu na pozemních komunikacích a dbát pokynů pořadatelů a příslušníků Policie ČR.
JEDE SE ZA PLNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU.
Závodnici musí mít cyklistickou přilbu.
Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny ve způsobu startu, vedení tratí atd., o kterých Vás bude informovat nejpozději před startem.
Protesty lze podat ihned po dojezdu, nejpozději však do 10 minut po dojezdu posledního závodníka, a to řediteli závodu při vkladu 200,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. (při uznání protestu bude vklad vrácen). Na pozdější protesty nebude brán zřetel!!!

Organizace VK v roce 2021

Zdravím,
tak co se týká příprav a organizace VK v roce 2021, vše nakonec zůstává, jak tomu bylo v minulosti.

Byl jsem navržen a členy schválen na předsedu pro nové funkční období a tak pomalu pokračuji v přípravách letošního 21. ročníku. No a o budoucnosti VK mám už úplně jasno pro další ročníky končím jako hlavní pořadatel a uvidím, jestli budu mít co komu předat, popř. pomoci. Zatím jsem nenašel svého zástupce, ale kontaktoval jsem jak zástupce z PZKO Vendryně, tak i SDH Vendryně a o všem informoval i obec. Jsem rozhodnut, když se nikdo nepřihlásí, že by tuto akci převzal pod svá křídla, tak v roce 2022 ruším náš spolek a organizaci či vše co zbude, předám na obec Vendryni.

No a snad odměnou mi bude vydařený letošní 21. ročník a v dalších letech jen spolupráce při přípravách Kotáru…

Amatérský cyklistický klub, z. s.

Email: info (@) acktrinec.cz
Mobil: +420 776 120 239

Závod pro celou rodinu

 

© 2001 - 2021 ACK z.s.  |  webdesign tomoszek.cz