JP Kids - шаблон joomla Форекс

Newsletter

Zaregistrujte svůj email a budete včas informováni o novinkách...
Uvedením Vašeho elektronického kontaktu (emailové adresy), nám dáváte souhlas k rozesílání aktuálních informací a věcí, které se týkají výhradně VK.

Podpořte nás

Věděli jste, že nás můžete zdarma podpořit při nakupování přes internet? Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, stačí využít portál bit.ly/AmatérskýCyklistickýKlub

VENDRYŇSKÝ KOTÁR 2020 - Propozice

Závod pro celou rodinu 

Silniční cyklistická časovka pro děti o pohár starosty obce Vendryně.  20. ročník

 

Pořadatel:  Amatérský cyklistický klub, z. s. , Vendryně 500, 739 94 Vendryně

 

Spolupořadatelé:  PZKO Vendryně, obec Vendryně, SDH Vendryně

 

Datum konání:  neděle 7. června 2020. V případě mimořádných opatření vydaných vládou ČR bude termín změněn na jiný dovolený.

 

Místo konání:  Vendryně po obecních silnicích

 

Začátek závodu, kategorie, rekord tratě v kategorii:

 

Start 

kategorie

popis

ročník

Rekord

13:00

H2 / D2

starší žáci

starší žačky

2009, 2008, 2007

14:16

15:21

13:00

H3 / D3

kadeti

kadetky

2006, 2005, 2004, 2003

12:01

14:45

13:00

H4 / D4

junioři

juniorky

2002, 2001, 2000, 1999

12:19

14:32

13:00

RM / RŽ

rodiče startujících dětí MUŽI

ŽENY

nerozhoduje

11:46

15:46

13:00

SM / SŽ

sponzoři MUŽI

ŽENY

nerozhoduje

13:46

16:32

14:20 - 15:10 příprava dalších tratí, občerstvení pro pořadatele

15:15

H1 / D1

mladší žáci

mladší žačky

2012, 2011, 2010

05:21

06:17

16:00

H0 / D0

žáci

žačky

2015, 2014, 2013

04:33

05:06

16:40

HM / DM

mimi kluci

mimi holky

2018, 2017, 2016

00:48

00:53

17:20

VŠECHNY

Tombola, vyhlášení vítězů a předání cen

 

 

Start: Ve 13 hod. pro H2, H3, H4, D2, D3, D4, RŽ, RM, SM, SŽ na obecní silnici u konce železniční stanice ve Vendryni směr Jablunkov. Pro H0, D0, HM, DM je start z křižovatky nad domem zahrádkářů u bývalého prasečáku a kategorie H1, D1 mají start kousek nad kostelem z mini parkoviště.

 

Cíl:  Pro všechny kategorie je cíl na parkovišti před hasičskou zbrojnicí. 

 

On-line registrace:  Ukončení online registrace je v sobotu 6. června 2020 ve 21:00 hod. Po registraci se stačí dostavit na prezentaci k místu označenému ONLINE, kde jen zaplatíte startovné, ukážete průkaz zdravotní pojišťovny a vyzvednete si startovní číslo, popřípadě nahlásíte změny a hlavně svým vlastním podpisem nebo zákonného zástupce, nám udělíte souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby tohoto závodu.

Vyzvednutí startovních čísel a zaplacení je možné nejpozději 30 min. před startem dané kategorie.

 

Parkování:  Pro závodníky je zajištěno na čtyřech místech - vyznačené na mapce:

P1 – na parkovišti před obecním úřadem ve Vendryni (cca. 8 parkovacích míst)

P2 – na ploše před Vendryňským parkem (cca. 40 parkovacích míst)

P3 – na parkovišti před obecním hřbitovem (cca. 30 parkovacích míst)

P4 – na parkovišti nad kostelem (cca. 10 parkovacích míst)

PP – parkoviště pro pořadatele na parkovišti u hasičské zbrojnice (cca. 6 míst)

PP1 – parkoviště pro pořadatele na parkovišti v křižovatce u hasičské zbrojnice (cca. 3 místa)

 

Veškerá prezentace proběhne ve žlutém stanu u hasičské zbrojnice SDH Vendryně:

v neděli 7. 6. 2020 pro nově příchozí na místě s označením daných tratí

od 11:00 do 12:25 hod. pro H2, H3, H4, D2, D3, D4, RŽ, RM, SM, SŽ
od 11:00 do 14:00 hod. pro H0, H1, D0, D1, HM, DM

v neděli 7. 6. 2020 pro on-line registrované závodníky v místě označeném ON-LINE PREZENTACE

Vždy je nutno předložit průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole a svým vlastním podpisem nebo zákonného zástupce mám, udělíte souhlas ke zpracování osobních údajů pro potřeby tohoto závodu.

 

Trať:

Závod bude startován ve 30 sekundových intervalech.

Trať 7 km pro ostatní kategorie vede kolem železniční tratě směr Jablunkov a dále jak v minulých letech (žluté šipky).
Trať 2,5 km pro kategorii H1/D1 vede od startu dolů pod kostel a pak směr konečná, kde následuje ostrá zatáčka vlevo a stoupá do kopce na tzv. čtvrť Na Ščuře a zpět cestou od vápenných pecí se vrací do cíle (žluté šipky).
Trať 2 km pro kategorii H0/D0 vede od startu po cestě na točnu k vápenným pecím a zpět (žluté šipky).
Trať 200 m pro kategorii HM/DM (tzv. MIMI SPRINT na odrážedlech) vede od startu po cestě rovnou do cíle (žluté šipky).

Trasy závodu jsou od startu do cíle vyznačeny šipkami, popř. doplněny textem KOTÁR nebo označeny danou kategorií. Bližší informace k trasám najdete na webových stránkách klubu.

 

Občerstvení:  V cíli dostanou závodníci po předložení startovního čísla občerstvení + upomínkový předmět. Pro všechny bude připravena bohatá nabídka občerstvení v místě cíle.

 

Startovné:  100,- Kč (platí se u prezentace).

 

Lékařská pomoc:  Bude zajištěno co nejlepší a profesionální zdravotní zabezpečení.

  

 

Důležité informace pro startující:

 

Letos startovní číslo slouží jak na vyzvednutí občerstvení v cíli tak i vyzvednutí výher v tombole. Proto si jej po absolvování závodu sundejte z kol a uschovejte pro výše zmiňované účely. Jinak Vám startovní číslo zůstává jako suvenýr nebo vzpomínka na závod.

Pozor si dejte na startovní časy, nemusí vždy být všechna čísla na startu. Ať nezmeškáte start.

Je výslovně zakázáno jezdit v háku a o to víc využívat nezávodící cyklisty k tomuto účelu. Pohyb nezávodících závodníků po trati během závodu je zakázán. V případě zjištěných porušení pravidel, budou závodníci diskvalifikováni.

Svým vlastním podpisem (nebo zákonného zástupce) po přihlášení a zaplacení startovného nám dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, které jsou použity výhradně k rozdělení závodníků do daných kategorií a zpracování výsledků a také k pořízení a umístění fotografií ze závodu na našem webu k propagaci našeho závodu a doložení, že akce proběhla našim sponzorům.
Uvedením Vašeho elektronického kontaktu (emailové adresy), nám dáváte souhlas k rozesílání aktuálních informací a věcí, které se týkají výhradně VK.


Po dojezdu všech závodníků a zpracování výsledků proběhne losování cen tomboly dle startovních čísel a poté předání cen vítězům. Oceňujeme vždy prvních pět závodníků v dané kategorii + super výkon apod.
Nevyzvednuté ceny po skončení závodu propadají pořadateli a budou použity do dalšího ročníku.
Nejrychlejší dětský závodník z kategorie hochů a dívek na trati 7km získá pohár starosty obce.
Pořadatel nehradí žádné škody.
Všichni přihlášení závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Každý závodník je povinen dodržovat pravidla pohybu na pozemních komunikacích a dbát pokynů pořadatelů a příslušníků Policie ČR. JEDE SE ZA PLNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU.
Závodnici musí mít cyklistickou přilbu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny ve způsobu startu, vedení tratí atd., o kterých Vás bude informovat nejpozději před startem.
Protesty lze podat ihned po dojezdu, nejpozději však do 10 minut po dojezdu posledního závodníka, a to řediteli závodu při vkladu 200,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. (při uznání protestu bude vklad vrácen). Na pozdější protesty nebude brán zřetel!!!

 

Pravidla o Vendryňském Kotáru

 

Po letech se najdou stále někteří z řad závodníků nebo doprovodu, kteří si stěžují na neregulérní podmínky ve startovním poli. Nelíbí se jim, že ve stejných kategoriích startují jak registrovaní závodníci s neregistrovanými, či sváteční cyklisté a nadšenci nebo dokonce někteří řeší, kdo na jakém kole závodí. (jeli to silnička, horské kolo apod.). Tyto informace máme přímo z doslechu po dojezdu, jak se lidé při čekání na předávání cen baví mezi sebou nebo to přímo řeší s pořadateli.

Tak pro všechny co to řeší nebo by to chtěli v budoucnu ještě řešit?

Náš závod má být vyplněním volného času dětí, kde se chceme hlavně sejít se skupinou stejně smýšlejících lidí a případně si poměřit své síly s ostatními a poprat se s nástrahami trati. Trošku se v té dnešní době zdravě protáhnout, zakusit na vlastní kůži závodní atmosféru se vším co k tomu patří.

Až tou poslední věcí by mělo být se zajímat, zda něco vyhraji, popř. usměje-li se na mě štěstí alespoň v tombole startovních čísel atd. Neboť není v naších pořadatelských silách možnost rozlišovat, kdo jak trénuje či kdo jaké má kolo a kolik stálo. Vyhovět všem se opravdu nedá. Ti co to s cyklistikou myslí vážně jsou schopni investovat do vybavení velké částky a také mnoho času do správného a intenzivního tréninku. Na druhou stranu se najdou fandové cyklistiky, kteří nemají ty finanční možnosti na pořízení lepších strojů, ale pro svou radost jedou a trénují na tom, co mají. Pak jsou i ti co celý rok na kolo vůbec nemyslí a přijdou na start pouze našeho závodu, ale i zde jsou rozdíly ve vybavení a tak proto toto nemíníme řešit. Variant a možností co a jak je zkrátka moc a moc.

My jen doporučujeme našim závodníků, že by na náš závod „silniční časovku“ měli mít silniční popř. trekkingové kolo.

Tak jsme moc rádi za Vás všechny, co se postavíte vůbec na start a zdárně dojedete do cíle. A všichni ti na těch starších, levnějších kolech apod. podle mě zaslouží také velký obdiv. Protože tak úplně někdy o umístění nerozhoduje fyzická kondice, zručnost a štěstí, ale právě to kolo.

Dost polemik a rozebírání příčin úspěchu a neúspěchu výše popisovaných věcí budeme moc rádi za Vás všechny, kteří se opět nezaleknete nástrah tratí, počasí, kvalitních strojů a přes vše se zúčastníte závodu a nasajete pravou závodní atmosféru i s celou svou rodinou.

 

Hlavní sponzoři závodu

 

          

 

              

     

           

 

 

                    

 

 

           

 

 

  

     

 Sponzoři závodu

 

          

 

 

            

 

         Lékarna Pod podloubím    

 

 

         

 

 

 

Technické zabezpečení

 

             

 

           

 

 

Copyright © 2001 - 2019 ACK Třinec